บริษัท Veritas (Thailand) จำกัด

Company Profile

บริษัท Veritas (Thailand) จำกัด เป็นผู้ให้บริการในด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบโซลูชั่นให้ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศที่มีขนาดเล็กจนถึงในระดับขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนในปัจจุบัน

ทางบริษัท Veritas (Thailand) จำกัด เป็นผู้นำในด้านโซลูชั่นทุกแพลตฟอร์มทางด้านกลุ่มเทคโนโลยีทางด้านการสำรองและกู้คืนข้อมูล (backup and recovery), การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (business continuity), ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูล (software-defined storage) และการธรรมาภิบาลข้อมูล (information governance)

เกี่ยวกับ Veritas เทคโนโลยี

About Veritas Technologies

Veritas เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจในทุกระดับเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลที่แท้จริง – สินทรัพย์ดิจิตอล (digital asset) ที่สำคัญที่สุดในองค์กรของลูกค้า การใช้งาน Veritas แพลตฟอร์มจะช่วยให้ลูกค้าสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านดิจิตอล (digital transformation) ที่รวดเร็ว และช่วยแก้ไขปัญหาในด้าน IT ในการหาทรัพยากรมารองรับการใช้งานขององค์กร และความท้าทายในการรองรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าที่มีหลายคลาวด์ (multi-cloud data management), การป้องกันข้อมูล (data protection), การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล (storage optimization), ความพร้อมในการปฎิบัติตามข้อกำหนด (compliance readiness) และความสามารถในการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายภาระงาน (workload portability) – โดยปราศจากข้อจำกัดจากผู้ให้บริการคลาวด์

ในปัจจุบัน 97% ของ 100 บริษัทชั้นนำใน Fortune ให้ความไว้วางใจในการใช้งานในด้านผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของทาง Veritas เพื่อใช้งานข้อมูลในทุกระดับขององค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

พันธกิจของ Veritas

Corporate Mission

Veritas เทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจในทุกระดับขององค์กรเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลที่แท้จริงในการนำมาใช้ในการสร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจของลูกค้า

จุดแข็งขององค์กร

Core Competence

Veritas เป็นบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเป็นผู้วางมาตรฐานในการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศครอบคลุมในทุกๆ ด้าน และทุกๆ โซลูชั่น เพื่อตอบสนองกับการงานข้อมูลในทุกระดับขององค์กร

360o ของโซลูชั่นของ Veritas ในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าที่มีหลายคลาวด์ สามารถแสดงภาพรวมของการใช้งานข้อมูล (visualize), การป้องกัน (protect), การเข้าถึง (access) และการเคลื่อนย้ายข้อมูล (migrate)

ทุกโซลูชั่นของ Veritas มีส่วนช่วยลูกค้าปลดล็อคการใช้งานข้อมูลในทุกระดับขององค์กรที่ต้องการในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าด้วยโซลูชั่นของ Veritas จะช่วยลูกค้าในการดูแลข้อมูลสารสนเทศให้เหมือนกับสินทรัพย์ขององค์กร – ไม่เพียงทำให้ลูกค้าประหยัดเงินและช่วยลดความเสี่ยง ยังช่วยให้ลูกค้าใช้งานในการสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรเพื่อใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจในอีกด้านหนึ่งด้วย